round image on layout top

YÖK Denkliği İçin Gereken Evraklar

25 Aralık 2011 by Yönetici divider image

Aşağıda bulunan formların eksiksiz olarak doldurulması,

Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu

Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi

Yurtdışından alınan lisans diplomaları için, daha önce denklik belgesi alınmamış ise

Lisans diplomalarının denklik işlemleri için gerekli formun doldurularak formda belirtilen evrakların temini (konuyla ilgili bilgi için tıklayın), daha önce denklik belgesi alınmış ise fotokopisi,

Yüksek Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

Yükseklisans öğrenimi süresince alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

Yüksek Lisans tezi aslı ve fotokopisi .

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya noter ya da Dış Temsilciliklerimizce onaylanmış giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görülebileceği şekilde okunaklı pasaport örnekleri,

KKTC’ de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler ve LES belgesi

Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,

26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf .

T.C. kimlik numarası .

ÖSYM numarası.

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri

ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi BİLKENT/ANKARA

POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 BİLKENT/ANKARA

Denklik Bilgi Edinme Formu

BİLGİ NOTU

Kurulumuza sunmuş olduğunuz diploma ve transkript ile yüksek lisans tezi asılları denklik işlemlerinin bitiminde formun ön yüzünde belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecek olup, diğer belgeler iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Dış Temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazı gönderilerek tamamlanması için süre verilir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR..

Özel öğrencilik başvurusu için aranan şartlar nelerdir?

* Okuduğunuz okula ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmanız veya

* ÖSS Sınavında 185 puan barajını geçmiş olmanız veya

* Birinci sınıfın birinci sömestresini başarıyla bitirmek

 

Özel öğrencilik başvurusu için hangi belgeler gerekli?

* Spravka Tercümesi

* Başvuru Dilekçesi

* Lise Diplomasının İki Adet Noter Onaylı Sureti

* Nüfus Cüzdanının İki Adet Onaylı Sureti

* 6 Adet Resim

* Pasaport Fotokopisi

* ÖSYM Sonuç Belgesi (ÖSS Sınavında 185 puanı geçmiş olduğunuz belgeyi veya birinci sınıfın birinci sömestresini başarıyla bitirdiğiniz ders notlarını (Transkripti) Türkçe’ye çevirtmek)

* Askerlik Durum Belgesi

 

Özel öğrencilik başvurusunu nereye yapabilirim?

*MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 06648 ANKARA

*Tel: +90.312.413 16 35-36-37

 

Başvuruyu ne zaman yapmalıyım?

*Başvurunuzu Mayıs ayı hariç 11 ay süreyle yapabilirsiniz.

 

Özel ÖğrenciTanıma Fişim elime geçtiğinde ne yapmalıyım?

* Spravka (yeni tarihli)

* Pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi

* Nüfus Cüzdan fotokopisi

* Ek-C2 belgesi (4 adet)

* 4 adet vesikalık fotoğrafla beraber Konsolosluk Şubesine müracaat edilmelidir.

 

Dosyam açılınca ne yapmalıyım?

*Dosyanızı işler durumda tutmanız gerekli. Sene sonunda ders notlarını (transkripti) Konsolosluk Şubemize getiriniz.

 

Askerlik işlemlerimi kaç yaşına kadar devam ettirebilirim?

*Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğrenciliklerinin tanınmasını müteakip 29 yaş sınırını geçmemek kaydıyla askerlik ertelemeleri yapılır. Öğrenciler için erteleme bitim tarihi 31 Ekim’dir. Her yıl öğrenciler kayıtlarını yaptırdıktan sonra Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne müracaat etmeleri gerekir.

 

Askerlik ertelemesi için istenen belgeler: – Spravka – Pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi – Nüfus Cüzdanı fotokopisi – Ek-C2 belgesi – Elektronik sürümü için tıklayınız. (4 adet) – 4 adet vesikalık fotoğraf

 

Öğrenimimi tamamlayınca ne yapmalıyım?

*Konsolosluk Şubemize bir yazı göndererek mutlaka dosyanızı kapattırınız.

 

İşçi statüsüne geçiyorum veya / geçtim ne yapmalıyım?

*Konsolosluk Şubemize bir yazı göndererek mutlaka dosyanızı kapattırınız.

 

Önlisans/Lisans/Master/Doktora diplomamın denkliğini nerede yaptırabilirim?

*Yükseköğretim diplomalarının denkliği sadece Türkiye’de ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi 06539 Bilkent Ankara Turkey Tel:312-298 71 42 Faks:312-266 47 44 Web: http://www.yok.gov.tr/

 

Kimlerin hangi durumlarda öğrencilikle ilişiği kesilir?

* Lisans öğrenimi görenlerin 29; lisans üstü öğrenim görenlerin 33 yaşını doldurdukları yılın sonunda,

* Öğrenimini tamamlayanların,

* İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,

* Öğrenimi bırakanların,

* Öğrenime devam etmeyenlerin,

* Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,

* Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya çeşitli faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

* Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

* Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

* Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili Yönetmelik).

 

Başvuruyu yaptığım an öğrenciliğim tanınmış sayılır mı?

*Hayır. Öğrenciliğiniz, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce gerekli işlemler tamamlanıp, adınıza Özel Öğrenci Tanıma Fişi düzenlendikten sonra tanınmış sayılır.

 

Öğrenciliğimi kim tanıyor?

*Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü tanıyor.

 

Öğrenciliğimin tanınması ne kadar süre alıyor?

*Belgeleriniz tam ve geçerli durumda ise öğrenciliğinizin tanınması ortalama 2 ay alıyor.

 

Dosyamın açılmasının pratik yararları nelerdir?

*Dosya açtırdığınız ve yeni dönemde kayıt belgenizi ve yıl sonlarında da transkriptlerinizi getirdiğiniz takdirde; öğrenim seviyeniz için verilen yasal süre veya yaş souna kadar, askerlik tecil ve tehir işlemleriniz her yıl Konsolosluk Şubemiz tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca gerekiyorsa, pasaport sürenizi bağlı bulunduğunuz Konsolosluk Şubemiz kanalıyla uzattırabilmeniz mümkündür.

 

Öğrenci dosyam kapatıldıktan sonra askerlik ve pasaport işlemlerimi nerede yaptırabilirim?

*Çalışmaya başlamış iseniz bağlı bulunduğunuz Konsolosluk Şubemize başvurarak işlemlerinizi işçi statüsünde devam ettirebilirsiniz.

 

Kimlerin öğrenciliği tanınmaz?

* Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,

* Açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,

* Askerlikleri ertelenemediğinden, askerliğini yapmamış olanların bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askeralma Yönergesi).bottom round image

footer blue big nice

footertop right